Domori Čokoládový Ráj

Příběh čokolády: Kdo přivezl čokoládu do Evropy?


Příběh čokolády: Kdo přivezl čokoládu do Evropy?

kvě, 17 2024

Čokoláda, tato sladká pochoutka, kterou dnes milujeme, má za sebou dlouhou a pestrou historii. Její kořeny sahají až do starověké Mezoameriky, kde ji poprvé připravovali místní obyvatelé.

Jak se však tato delikatesa dostala do Evropy? Historické záznamy a archeologické nálezy nám dávají překvapivé odpovědi. Čokoláda nebyla vždy sladká, a její cesta přes oceány změnila nejen její chuť, ale i kulturu a zvyky celého kontinentu.

Ponořme se do příběhu objevitelů, prvních evropských milovníků čokolády a do role, kterou hrála v šlechtických dvorech a palácích. Odhalíme také několik zajímavostí, o kterých jste možná ani netušili.

Původ čokolády

Původ čokolády sahá až do starověké Mezoameriky, konkrétně do oblasti dnešního Mexika. Prvními lidmi, kteří ji konzumovali, byli pravděpodobně Olmékové, jedna z prvních vyspělých civilizací v této oblasti. Archeologické nálezy svědčí o tom, že kakao bylo používáno již v roce 1500 př. n. l. Dokonce byly nalezeny keramické nádoby, které obsahovaly stopy kakaa, což naznačuje, že tento nápoj byl součástí jejich denního života.

Následně bylo kakao přejato a zdokonalováno Mayi a Azteky. Mayové připravovali hustý kakaový nápoj nazývaný „xocolatl“, který měl hořkou chuť a obsahoval často i chilli papričky. Pro ně bylo kakao posvátným nápojem, symbolem životní energie a plodnosti. Tento nápoj byl často používán během náboženských obřadů a připravován pouze pro významné osoby a bohaté rodiny. Aztekové poté přejali pěstování a přípravu kakaa od Mayů a začali ho šířit dál.

Aztekové věřili, že kakao přinesl bůh Quetzalcoatl jako dar lidem. Oni sami si velmi cenili kakaa, což dokazuje i fakt, že kakaové boby používali jako měnu. Jeden kakaový bob měl takovou hodnotu, že za něj bylo možné koupit i malého králíka. Kakao bylo tak ceněné, že se s ním obchodovalo na velké vzdálenosti a jeho pěstování bylo důležité pro ekonomiku celé říše.

Zajímavé je, že čokoláda nebyla původně podávána sladká, jak ji známe dnes. Až španělští dobyvatelé, kteří se setkali s Aztéky v 16. století, přivezli kakao do Evropy. Byli ohromeni jeho chutí a účinky. Nicméně na rozdíl od původních obyvatel Mezoameriky začali přidávat cukr a med, aby zmírnili jeho hořkost. Tím začala zásadní proměna čokolády, jak ji známe dnes.

S rozšířením kakaa po Evropě nastal velký zájem o tento exotický produkt. Čokoláda se rychle stala symbolem luxusu a prestiže. Byla dostupná pouze šlechtě a bohatým a její cena zůstala velmi vysoká. V té době byla čokoláda konzumována převážně jako nápoj, podobně jako káva nebo čaj. Kakaové boby byly považovány za vzácnost a jejich pěstování a zpracování se značně rozvinulo.

„Kakao bylo skutečně přístějádro života, ne-li samotná podstata kultury území, která se díky němu stala centrem obchodu a inovace,“ píše historik Michael Coe ve své knize 'The True History of Chocolate'.

Pěstování kakaa, jeho příprava a konzumace hrály důležitou roli v každodenním životě starověkých civilizací Mezoameriky. S každým šálkem čokolády, který dnes máme, si můžeme připomenout hluboké kořeny a bohatou historii této jedinečné pochoutky. Nejen že je čokoláda lahodná, ale také je plná kultury, tradice a příběhů, které nás spojují s dávnými časy.

Cesta čokolády do Evropy

Když se podíváme zpět do historie, čokoláda měla velmi zajímavou a dobrodružnou cestu, než se dostala do Evropy. Původní domovina čokolády je v Mezoamerice, kde ji první objevili dávní Mayové a Aztékové. Byla to pro ně cenná a posvátná surovina, kterou používali při náboženských obřadech a zvláštních příležitostech. Nápoj z kakaových bobů pro ně představoval 'pokrm bohů'.

Prvním Evropanem, který měl tu čest ochutnat čokoládu, byl pravděpodobně Kryštof Kolumbus, který během svých cest do Nového světa byl představen kakau. Nicméně, skutečná zásluha za přivezení čokolády do Evropy patří jednomu z jeho následovníků, španělskému dobyvateli Hernánu Cortésovi. V roce 1519 Cortés narazil na aztéckého císaře Moctezumu II., který měl ve velké úctě kakaový nápoj.

Legendy říkají, že Moctezuma denně vypil až 50 šálků nápoje zvaného 'xocoatl', což bylo hořké kakao smíchané s vodou, kořením a někdy i medem. Tento nápoj byl pro Aztéky nejen pochoutkou, ale také symbolickou surovinou spojenou s mocí a bohy. Cortés rozpoznal potenciál kakaa a začal ho zasílat zpět do Španělska, kde se rychle stalo oblíbeným mezi španělskou šlechtou.

V Evropě však čistá kakaová tekutina zpočátku lidi moc nepřesvědčila kvůli své hořkosti. Španělé začali sladit čokoládový nápoj cukrem, vanilkou a dalšími kořeními, což vedlo k tomu, že se stal mnohem přitažlivějším. Tento nový sladký nápoj se začal rychle šířit po Evropě, nejprve mezi šlechtou a bohatými vrstvy a později mezi širší veřejností.

"Čokoláda se stala symbolem luxusu a prestiže, o čemž svědčí i fakt, že v 17. století byla často servírována v bohatě zdobených porcelánových šálcích," píše historik Michael D. Coe.
Jakmile byla čokoláda přizpůsobena evropskému vkusu, její popularita vzrostla neuvěřitelným tempem. Brzy se objevily první čokoládovny, které nabízely elegantní prostory, kde si lidé mohli vychutnávat sladký horký nápoj v přátelském prostředí.

RokUdálost
1492Kryštof Kolumbus objevuje kakao během své čtvrté cesty do Nového světa.
1519Hernán Cortés se setkává s Aztéky a přiváží čokoládu do Španělska.
1600Čokoláda se stává populární mezi evropskou šlechtou.
Proces přizpůsobování čokolády evropskému trhu však nebyl rychlý. Začalo to pomalu a většinou mezi kolektivy, které měly dostatečné prostředky na to, aby si mohli dovolit něco, co bylo tak exotické a drahé. V 17. století byla čokoláda již běžnou součástí životního stylu šlechty na španělských a francouzských dvorech, a to nejen jako nápoj, ale i jako přísada do rozličných pokrmů.

V polovině 18. století začaly být objeveny nové technologie, které umožňovaly výrobu čokolády v pevné formě. To vedlo k dalšímu rozšíření čokolády po celé Evropě a nakonec i do celého světa. Revoluční změny ve výrobních metodách, jako je vynález čokoládového mlýnu v roce 1828, umožnily vyrábět čokoládu mnohem levněji a dostupněji pro široké masy. Tento vynález byl připsán nizozemskému chemikovi Coenraadovi van Houtenovi, který vyvinul proces, jak oddělit kakaové máslo od kakaové hmoty.

První evropští milovníci čokolády

Čokoláda dorazila do Evropy v 16. století díky výpravám španělských dobyvatelů, zejména Hernána Cortése, který objevil čokoládu během své cesty do Mexika. Při návratu do Španělska v roce 1528 přivezl také kakaové boby a nástroje potřebné k přípravě čokolády. Španělský dvůr byl první, kdo okusil tento exotický nápoj, který se rychle stal oblíbeným mezi šlechtou.

Ke konci 16. století se čokoláda začala šířit do dalších částí Evropy. Královna Marie Tereza Rakouská byla známá svou láskou k čokoládě a měla zásilky čokolády pravidelně doručovány do svého dvora. V 17. století se čokoláda stala skutečným hitem mezi evropskými aristokraty. Filip II., španělský král, obdaroval svou dceru Annou Rakouskou čokoládou, když se provdala za francouzského krále Ludvíka XIII. Tento dar způsobil obrovský zájem o čokoládu ve Francii.

Itálie také nebyla pozadu, a bylo to město Florencie, které čokoládu přijalo s otevřenou náručí. V Benátkách se čokoláda začala prodávat dokonce na otevřených trzích. V této době se však čokoláda podávala většinou jako horký nápoj a její příprava byla často tajemstvím rodinných receptur. Postupně se čokoláda, jak ji známe dnes, dostala do všech koutů Evropy.

"Čokoláda byla původně pokládána za lék na mnohé neduhy. Všimli jsme si toho hlavně na šlechtických dvorech, kde byla čokoláda používána k posílení zdraví a vitality," - Historik kulinářství Amanda Milburn

V roce 1657 byla v Londýně otevřena první evropská „čokoládovna“, což byla kavárna, kde se podávaly čokoládové nápoje. Tyto čokoládovny se brzy staly oblíbenými místy setkávání intelektuálů a obchodníků. Londýn se stal centrem čokoládového světa. Pamětníci vzpomínají na slavné čokoládové dýchánky, kde se probíraly nejen obchody, ale i nejnovější vědecké objevy.

V evropských zemích, jako je Francie a Švýcarsko, čokoláda rychle našla své místo i v kuchyni a cukrářství. Zvláště Francie se stala kolébkou čokoládového umění a dodnes je známá svými precizními čokoládovými dezerty. Byly to právě francouzské šlechtičny, které inspirovaly vznik nových receptů na čokoládové pochoutky.

Tento boom čokolády pokračoval po celý 18. století a její popularita neustále rostla. Díky objevům a vylepšením v technologiích zpracování kakaa se stala čokoláda dostupnější pro širší vrstvy společnosti. Bylo to období, kdy lidé začali experimentovat s čokoládou jako přísadou do pečiva a cukrovinek.

Čokoláda jako luxusní zboží

Čokoláda vstoupila do Evropy jako nápoj, který poprvé ochutnali španělští dobyvatelé po svém příchodu do Mezoameriky. Původně se čokoláda konzumovala v tekuté podobě, často dochucená vanilkou nebo kořením, a byla známá svými energizujícími účinky. Když se čokoláda dostala na španělský dvůr, stala se rychle symbolem bohatství a luxusu. Čokoláda nebyla pro každého, byla výsadou královské rodiny a šlechticů.

V 16. a 17. století byla čokoláda tak cenná, že její příprava byla obestřena tajemstvím. Pouze několik vybraných kuchařů na královských dvorech mělo přístup k receptům a metodám její výroby. Čokoláda byla také používána jako dar diplomacie mezi evropskými panovníky. V roce 1615 například Anna Rakouská, budoucí manželka francouzského krále Ludvíka XIII., přinesla čokoládu na francouzský dvůr a rychle se stala oblíbeným nápojem šlechty.

Je zajímavé, že čokoláda nebyla sladká, jak ji známe dnes. Původně byla hořká a často se kombinovala s jinými aromatickými látkami. Až v 18. století se cukr stal dostupnějším a čokoláda začala nabírat na popularitě v širších vrstvách společnosti. Výroba čokolády se přizpůsobovala a zdokonalovala, což vedlo k rozmachu čokoládoven v Evropě, zejména ve Švýcarsku a Belgii.

Čokoláda byla natolik prestižní, že v roce 1657 otevřela v Londýně první „čokoládovna“ - speciální kavárna, kde se podával tento lahodný nápoj. Tyto čokoládovny se staly oblíbeným místem setkávání aristokratů a intelektuálů. Zde se diskutovalo o politice, kultuře, a obchodní strategii, často při šálku čokolády.

"Čokoláda je nejen potěšením, ale i uměním," napsal tehdy jeden z nadšených návštěvníků.

V 19. století se čokoláda stala dostupnější široké veřejnosti díky průmyslové revoluci a novým výrobním technologiím. Různé formy čokolády, například čokoládové tyčinky a bonbóny, se začaly vyrábět masově. Tento trend ještě více posílil vynález mléčné čokolády ve Švýcarsku. Nyní si čokoládu mohl dovolit každý, ale její luxusní pověst stále přetrvávala díky specializovaným výrobcům a inovativním receptům.

Vliv čokolády na dnešní kulturu

Čokoláda dnes není jen lahodnou pochoutkou, ale hraje i významnou roli v mnoha aspektech naší kultury a každodenního života. Od svátečních tradic až po moderní kulinářské trendy, čokoláda zasahuje do mnoha oblastí lidských zájmů a emocí.

Jedním z nejviditelnějších příkladů je oslava Valentýna. Bez čokoládových bonboniér a pralinek si dnes sotva dokážeme tento den představit. Čokoláda je často spojována s láskou a romantikou, což tento sladký dárek činí ideálním pro zamilované páry.

Vánoce jsou další příležitostí, kdy je čokoláda nezbytnou součástí oslav. Od adventních kalendářů plných malých čokoládových kousků až po bohaté čokoládové dezerty, jako jsou vánoční polena nebo čokoládový cheesecake, čokoláda přináší radost a sjednocuje rodiny kolem společného stolu.

Čokoláda také hraje důležitou roli v gastronomii. Mnozí špičkoví šéfkuchaři experimentují s čokoládou v různých pokrmech, a to nejen v sladkých, ale i slaných. Čokoláda se objevuje v omáčkách k masu, často ve spojení s červeným vínem, což dodává pokrmům jedinečnou hlubokou chuť. Tato kulinářská inovace dokazuje, jak univerzální a inspirativní je čokoláda pro kreativní kuchaře.

"The versatility of chocolate in the culinary world is astounding. From desserts to main courses, it bridges flavors and brings them to life." - Chef Thomas Keller

V několika posledních desetiletích narůstá také popularita tzv. bean-to-bar čokolády, kdy výrobci kontrolují celý proces od výběru kakaových bobů až po finální produkt. Tento přístup zdůrazňuje kvalitu a autenticitu, což si získává srdce mnoha čokoládových nadšenců po celém světě. Lidé se stále více zajímají o původ a etiku produkce čokolády, což podporuje spravedlivý obchod a udržitelný rozvoj kakaových plantáží.

Čokoláda má také pozitivní vliv na zdraví. Studie ukazují, že hořká čokoláda bohatá na kakao obsahuje antioxidanty, které mohou snižovat riziko srdečních chorob a zlepšovat náladu. Přiměřená konzumace čokolády je tak často doporučována jako součást zdravého životního stylu.

A konečně, čokoláda inspirovala umělce a spisovatele, kteří ji v různých formách zařazují do svých děl. Zůstává ikonickým symbolem radosti, rozkoše a bohatství, co v literatuře a filmovém průmyslu neustále nachází své místo. Příklady lze najít v knihách jako "Charlie a továrna na čokoládu" Roalda Dahla nebo ve filmech jako "Čokoláda" s Juliette Binoche a Johnnym Deppem.

Čokoláda je tedy mnohem více než pouhou cukrovinkou. Je to kulturní fenomén, který ovlivňuje naše tradice, kuchyni, zdraví i umění, a přináší inspiraci a radost do našich životů každým sladkým kouskem.