Domori Čokoládový Ráj

Podmínky použití


led, 16 2024

Úvodní ustanovení

Tento dokument, označovaný jako Podmínky použití, definuje a upravuje vztahy mezi provozovatelem webových stránek domori-cokolada.cz, paní Klárou Novotnou, se sídlem Bohunice, Purkyňova 91, 612 00 Brno, Česká republika (dále jen 'provozovatel' nebo 'my'), a uživateli těchto stránek (dále jen 'uživatel' nebo 'vy'). Používáním stránek domori-cokolada.cz vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na veškerý obsah, služby, produkty a software poskytované na nebo prostřednictvím stránek domori-cokolada.cz. Podmínky mohou být kdykoli změněny nebo aktualizovány provozovatelem, přičemž aktuální verze je vždy dostupná na stránkách.

Práva na obsah a duševní vlastnictví

Veškerý obsah stránek, včetně textů, grafiky, log, obchodních značek, fotografii a videí, je chráněn autorským právem a patří provozovateli nebo jeho licenčním partnerům. Uživatelé mohou obsah stránek používat výhradně pro vlastní osobní a nekomerční účely. Jakékoli jiné využití obsahu, včetně kopírování, rozšiřování, předávání třetím osobám, publikování nebo jiná jakákoli forma exploatace, je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Povinnosti uživatelů

Uživatel se zavazuje, že nebude používat stránky domori-cokolada.cz k veřejně nezákonným či neetickým činnostem, včetně, ale neomezeně na šíření obscénního materiálu, podporu diskriminace, rasismu, nenávisti či škody na osobách či majetku. Uživatel dále souhlasí s tím, že nebude narušovat nebo pokoušet se narušit správné fungování stránek a že nebude provádět žádné činnosti, které by mohly poškodit provozovatele, ostatní uživatele, nebo které by byly v rozporu s právy třetích stran.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Veškeré informace získané od uživatelů během používání stránek budou použity výhradně k účelům, pro které byly poskytnuty, a nebudou sdíleny s třetími stranami bez předchozího souhlasu uživatele. Další informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné v samostatné sekci 'Ochrana osobních údajů'.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo potřeby konzultace týkající se Podmínek použití nebo služeb poskytovaných na těchto stránkách, neváhejte kontaktovat provozovatele na emailové adrese [email protected]. Adresa provozovatele je: Klára Novotná, Bohunice, Purkyňova 91, 612 00 Brno, Česká republika.